REFERENCJE

Z konsultantami Practum współpracuję już od kilkunastu lat, ceniąc ich doświadczenie i niezmiennie wysoką jakość pracy. Niezależnie od sytuacji – w działaniach PR czy relacjach inwestorskich - potrafią zarekomendować optymalny kierunek działań i skutecznie go zrealizować. W znaczących przedsięwzięciach i w codziennej pracy zawsze mogę liczyć na analityczne podejście do tematu i propozycję ciekawych rozwiązań ukierunkowanych na nasze cele biznesowe.

Practum Consulting zapewnia nam pełną obsługę PR i IR. Prowadzi komunikację korporacyjną i produktową począwszy od relacji z mediami i inwestorami, przez komunikację z pracownikami, partnerami handlowymi czy klientami, po realizację działań w mediach społecznościach. Wspiera nas też w opracowywaniu różnego rodzaju materiałów, także o charakterze sprzedażowym i promocyjnym. W każdym wymiarze usługi są świadczone na wysokim poziomie, z dbałością o szczegóły. Nasze doświadczenia pokazują, że Practum jest skuteczne zarówno w okresach, kiedy firma się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku, a także zapewnia fachowe doradztwo i efektywną obsługę w czasie perturbacji i zmian, jak przejęcia, sprzedaż czy w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci Practum przygotowują kompleksowe strategie komunikacji, procedury i prowadzą działania na podstawie szczegółowych planów, ale potrafią też szybko zmienić taktykę, dostosowując się do nowej czy niespodziewanej sytuacji, zarekomendować właściwy kierunek reakcji i skutecznie przeprowadzić stosowne działania. Podejmowanie inicjatywy, staranność w realizacji i efektywność sprawiają, że nasza współpraca sprawdza się w różnych obszarach i branżach.Sylwester Cacek

Prezes Zarządu

Sfinks Polska SA

agencja PR


REFERENCJE

Już od kilku lat mamy przyjemność pracować z agencją Practum Consulting, która koordynuje na rzecz Tikkurila Polska działania z zakresu PR produktowego dla marek farb Tikkurila, Beckers i Jedynka. Ze strony agencji możemy liczyć na profesjonalne doradztwo, wysoką jakość przygotowanych materiałów i dbałość o skuteczną realizację powierzonych zadań. Konsultanci Practum ze starannością planują działania, a następnie sprawnie i terminowo je realizują, zapewniając stałą, pozytywną obecność naszych marek w mediach, w tym tych najważniejszych dla nas zajmujących się tematyką wystroju wnętrz i lifestyle. Agencja przykłada też dużo uwagi do budowania pozytywnych relacji z dziennikarzami w naszym imieniu, realizuje wysyłki kreatywne i organizuje bezpośrednie spotkania z mediami. Z Practum mieliśmy też okazję współpracować przy starcie komunikacji marki Beckers w mediach społecznościowych. Agencja potrafiła od podstaw stworzyć profile dla tej marki i poprowadzić je tak, by zbudować wokół nich dużą społeczność fanów.

Dzięki efektywności działań prowadzonych przez Practum, które przekładają się wprost na systematyczny wzrost  liczby publikacji nt. marek Tikkurila, Beckers i Jedynka, nasze odnawiane z roku na rok kontrakty PR oceniamy jako realizowane na wysokim poziomie. We wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz Tikkurila konsultanci Practum wykazują się inicjatywą, zaangażowaniem, a przede wszystkim skutecznością. Doceniając ich doświadczenie i wysoką jakość pracy mogę więc polecić agencję Practum jako partnera, z którym warto współpracować.  Małgorzata Skąpska

Kierownik ds. komunikacji marketingowej i PR

Tikkurila Polska S.A.

 


REFERENCJE

Konsultanci Practum od lat wspierają rozwój biznesu Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska i realizowanych przez nas imprez. Odpowiadają w pełni za komunikację korporacyjną spółki Międzynarodowe Targi Polska i działania PR wokół naszego obiektu. Prowadzą równolegle kompleksowe działania public relations wokół dużych imprez wystawienniczych, których jesteśmy organizatorem. Przygotowują także różnego rodzaju materiały reklamowe i promocyjne na potrzeby naszego centrum oraz odbywających się u nas wydarzeń.

Ze strony agencji zawsze możemy liczyć na fachowe doradztwo w planowanych przez nas przedsięwzięciach, profesjonalną realizację działań PR, ale też cenne wsparcie na płaszczyźnie marketingowej. Na przykładzie prowadzonej przez Practum komunikacji wokół naszych imprez targowych, począwszy od ich pierwszych edycji, mamy okazję obserwować, z jaką starannością i rzetelnością konsultanci tej firmy podchodzą do realizowanych zadań. Umiejętnie planują działania, by w odpowiednim momencie dotrzeć z informacją do wybranej grupy docelowej, budować świadomość na temat wydarzenia i kreować od podstaw zainteresowanie wśród uczestników. Taka profesjonalna obsługa sprawdza się przy okazji imprez dla różnych branż, począwszy od Targów Regionalia czy Agroturystyka, przez Dziedzictwo kierowane do archiwistów i konserwatorów zabytków, po ważne biznesowo międzynarodowe wydarzenia typu China Expo Poland lub motoryzacyjne Auto Expo Parts, Tires & Service.

Poza komunikacją wokół eventów własnych MT Polska, Practum wykazuje się też skutecznością w działaniach wspierających promocję imprez naszych partnerów, jak choćby OffRoad Show Poland, Beauty Forum, Hubertus Expo czy Expo Sweet.

Wszystkie zadania PR i marketingowe są wykonywane przez Practum Consulting na wysokim poziomie, z najwyższą troską o dobre imię i z ukierunkowaniem na osiągnięcie jak najlepszych efektów. Jakość współpracy i skuteczność realizacji powierzonych Practum zadań sprawiają, że jest to solidny partner biznesowy i godna polecenia agencja PR.Bartosz Sosnowski

Prezes Zarządu

Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.

agencja PR


REFERENCJE

Practum Consulting współpracuje z P.R.E.S.C.O. GROUP od 2013 r., zajmując się kompleksową obsługą spółki w zakresie komunikacji zewnętrznej zarówno w obszarze relacji z mediami oraz inwestorami, jak i działań CSR.

Charakterystyczną cechą, która wyróżnia Practum Consulting spośród szerokiego grona agencji PR, jest dbałość o najwyższą jakość współpracy z klientem. Przejawia się ona nie tylko w poziomie merytorycznym i walorze artystycznym przygotowywanych przez agencję materiałów oraz opracowań. W przypadku Practum Consulting jakoś oznacza także słowność, rzetelność oraz terminowość współpracy.

Zespół Practum Consulting to osoby wyróżniające się dużym doświadczeniem w dziedzinie PR oraz zaangażowaniem w prowadzone projekty, przykładające wagę do poznania specyfiki działania klienta i jego branży, co skutkuje wysokim poziomem merytorycznym przygotowywanych opracowań oraz realizacją założonych celów komunikacyjnych.

Niewątpliwym atutem Zespołu Practum Consulting jest także doświadczenie i sprawność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje także szeroka wiedza merytoryczna z zakresu relacji inwestorskich oraz znajomość branży finansowej.

Współpracę z Practum Consulting oceniam jako wysoce skuteczną i profesjonalną. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Practum Consulting jako rzetelną i godną zaufania agencję PR.Katarzyna Galant

Dyrektor Działu Komunikacji

P.R.E.S.C.O. GROUP SA

agencja PR


REFERENCJE

Firma Practum Consulting zajmowała się na rzecz CEDC prowadzeniem biura prasowego, a także przygotowywaniem i wysyłką informacji prasowych, analizą i monitoringiem publikacji oraz bieżącymi rekomendacjami w zakresie współpracy CEDC z dziennikarzami. Agencja Practum koordynując na rzecz CEDC relacje z mediami polskimi i zagranicznymi, świetnie sprawdziła się w pracy w międzynarodowym środowisku wymagającym wysokich kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangażowania. Konsultanci Practum stanowią zespół świadczący usługi na wysokim poziomie – począwszy od etapu rekomendacji i planowania, poprzez realizację, a na rzetelnym raportowaniu kończąc. Profesjonalizm i proaktywne podejście konsultantów Practum pozwala na pozytywną ocenę ich współpracy z CEDC i określenie Practum Consulting jako firmy godnej polecenia.Anna Załuska

Dyrektor ds. Komunikacji

CEDC

agencja PR


REFERENCJE

Podczas wieloletniej współpracy z Practum Consulting w zakresie kompleksowej obsługi public relations zawsze mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie i zaangażowanie ze strony tej agencji. Konsultanci Practum służyli nam strategicznym doradztwem dotyczącym naszej działalności i prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - w stosunku do mediów i innych grup docelowych. Strategie oraz kampanie przygotowywane, a następnie realizowane przez konsultantów Practum odznaczały się wysoką efektywnością i w istotny sposób wspierały realizację naszych celów biznesowych.

Bardzo istotne znaczenie miało dla nas doświadczenie i umiejętności Practum w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi i prowadzeniu komunikacji kryzysowej. Bez wątpienia atutami Practum jest również wysoka jakość przygotowywanych materiałów i efektywność w bieżących działaniach, a także sprawność organizacyjna podczas wydarzeń specjalnych, jak obchody jubileuszu 100-lecia naszego klubu.

Dzięki spójnemu procesowi planowania działań PR zaproponowanemu przez Practum i wdrożonym procedurom mogliśmy uporządkować komunikację w klubie. Prowadzone szkolenia medialne i solidne przygotowania osób reprezentujących spółkę do wystąpień publicznych i medialnych, proponowane rozwiązania oraz nadzór nad prowadzoną przez zarząd komunikacją pozwoliły na budowanie profesjonalnego wizerunku klubu przez pryzmat osób nim zarządzających.

Podczas całej naszej współpracy Konsultanci Practum wykazywali się inicjatywą i skutecznością w zakresie realizowanych działań, a jakość oferowanych usług była na najwyższym poziomie.Marcin Animucki

Prezes Zarządu

RTS Widzew Łódź SA

(obecnie wiceprezes zarządu Ekstraklasa SA)

agencja PR