Komunikacja kryzysowa Jacek Yerka - Brontosaurus civitas

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt dużych i małych projektów z zakresu issue management i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, co zostało docenione nie tylko przez naszych Klientów, ale też projekty te wielokrotnie znajdowały uznanie w konkursach PR w kategorii komunikacja kryzysowa lub antykryzysowa. Na bieżąco śledzimy również światową fachową literaturę z tego zakresu, by móc proponować klientom najbardziej efektywne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zapewniamy naszym Klientom pełne i profesjonalne wsparcie w przypadku wystąpienia kryzysu. Zajmujemy się przygotowaniem strategii działań i zarządzamy komunikacją kryzysową, realizując działania w tym zakresie. Przygotowujemy również programy mające na celu odbudowanie wizerunku firmy po kryzysie. Przede wszystkim jednak wdrażamy rozwiązania pozwalające na minimalizowanie ryzyka związanego z negatywnymi zdarzeniami. Przygotowujemy niezbędne procedury oraz materiały na wypadek kryzysu, obejmujące plany działań i scenariusze kryzysowe, prowadzimy też szkolenia kryzysowe i symulacje kryzysów.


PRaktykuje się...